Tag: ใส่ถุง

ความต่างระหว่างเซ็กใส่ถุงยางกับไม่ใส่ เป็นอย่างไร

ความต่างระหว่างเซ็กใส่ถุงยางกับไม่ใส่ เป็นอย่างไร

การมีเซ็กย่อมเป็นสิ่งที่หลายคนพึงปรารถนา เพราะเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองและคู่รัก รวมถึงทำให้ผ่อนคลายในหลายๆด้านด้วย เซ็กมักจะเป็นความละเอียดอ่อนของคนสองคน ซึ่งหากคู่รักไหนจะถึงฝั่งฝันได้ ย่อมต้องขึ้นอยู่กับลีลา ท่าทาง และการสอดใส่ ทั้งนี้การสอดใส่ย่อมมีความต่างในเรื่องของสัมผัส หากสัมผัสมีการเสียดสีมาก ก็จะยิ่งเสียวและเสร็จไวมาก แต่ถ้าการเสียดสีเกิดมีมากจนเกินไป ปัญหาการอักเสบหลังเสร็จก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกัน ยกตัวอย่าง การใส่ถุงยางกับการไม่ใส่ถุงยาง ก็มีความต่างในเรื่องสัมผัสและการเสียดสี มีทั้งข้อดีข้อเสียต่างกันไป เราลองไปดูกันครับว่า การมีเซ็กกันระหว่างใส่ถุงยางกับไม่ใส่ถุงยาง มีความต่างกันอย่างไรบ้าง